Buurtplatform Djept

Wooninc. heeft tijdens de planvormingsfase de directe omwonenden, verenigd in Buurtplatform Djept, actief betrokken in de planvorming. Het uiteindelijke plan dat nu gaat worden gerealiseerd is een co-creatie tussen Wooninc., Buurtplatform Djept en de gemeente Veldhoven.

2 juni 2016

Met een afvaardiging van Buurtplatform Djept heeft Wooninc. een eerste meeting. Het aantal en type woningen, de beoogde doelgroepen en de exploitatietermijn van circa 10 jaar worden met het buurtplatform in een plezierige en zinvolle bijeenkomst besproken.

12 september 2016

Met een afvaardiging van Buurtplatform Djept heeft Wooninc. een workshop over de inrichting van het terrein en de ontsluiting. Met een terreinkaart van de Djept geven de leden van het buurtplatform hun wensen aan over onder andere de opstelling van de H-ONE-woningen.

26 januari 2017

Met een afvaardiging van Buurtplatform Djept heeft Wooninc. een overleg waarin nog eens diverse scenario’s voor bewoning worden doorgenomen. De keuze voor de H-ONE wordt toegelicht, evenals de indeling van het betreffende perceel. Partijen bereiken overeenstemming over het aantal woningen, de duur van het project, de terreinindeling en de bewonerssamenstelling.