De bewoners

De tijdelijke woonwijk is bedoeld voor het huisvesten van alleenstaanden die dringend op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning.

De bewoners

De tijdelijke H-ONE woningen zullen 20 huurders huisvesten. Het gaat om jongeren die starten op de regionale woningmarkt, alleenstaanden, statushouders, studenten, arbeidsmigranten en gescheiden mensen zonder kinderen. De bewoners zullen voor een periode van maximaal 2 jaar in de woning verblijven en vervolgens doorstromen naar de reguliere woningmarkt indien dit van toepassing is.

De toewijzingsprocedure

Wooninc. nodigt potentiële kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek wordt het concept ‘flexwonen’ nader toegelicht en worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken. Daarna vindt een inkomenstoets plaats om te controleren of het inkomen van de huurder past bij de huurprijs.