De procedure

Wooninc. streeft er naar om in december 2017 de wijk gereed te hebben voor bewoning. We onderscheiden de volgende fasen in het realisatietraject.

Indicatie planning

Fase 1: Reacties

Reacties op het plan ‘tijdelijke wooneenheden’ aan de Djept kunt u verzenden naar Wooninc. t.a.v. lpaulussen@wooninc.nl. Reacties geven per post kan ook. Deze kunt u sturen naar Wooninc., Postbus 1234, 5602 BE Eindhoven, voorzien van uw naam en adres. U heeft tot en met 9 juni de mogelijkheid om uw reactie te geven. Wij beantwoorden uw reactie voor 16 juni 2017.

Fase 2: Vergunningaanvraag

Er is een vergunningsprocedure nodig, omdat de ontwikkeling van de locatie aan de Djept niet mogelijk is binnen het bestaande bestemmingsplan. De vergunning wordt aangevraagd om het bouwen en het gebruik van het perceel tussen de Djept en de Heerbaan toe te staan voor een periode van maximaal 10 jaar. Deze periode kan niet worden verlengd.

Fase 3: De bezwaar- en beroepsprocedure

Deze procedure start nadat de vergunning is verleend. De stappen in deze procedure zijn:

  • Binnen 8 weken wordt er besloten op de vergunningaanvraag. Hiertegen kunt u als belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Vergunningverlening wordt bekend gemaakt in het Veldhoven Weekblad en op www.veldhoven.nl/bekendmakingen.
  • Mocht u het niet eens zijn met de beslissing op uw bezwaar kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.
  • Mocht de rechtbank uw bezwaar niet honoreren kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Fase 4: Start werkzaamheden

Het streven van Wooninc. is om direct na de vergunningafgifte door de gemeente te starten met de werkzaamheden op de locatie. Er bestaat een mogelijkheid voor belanghebbenden tot het aanvragen van een voorlopige voorziening (vergelijkbaar met kort geding).

Fase 5: Woningen gereed

Eind december 2017 zijn de woningen gereed voor bewoning.